Uzdevums ir 15 minūšu ilgs.

Vācieši spēli sāk 1. atdzimšanas būdā, Krievi spēli sāk 2.atdzimšanas būdā. Vidū, starp abām komandām atrodas Karoga masts ar diviem karogiem (Vācu un Krievu), pie kura atrodas rācija. Velkot uz leju pretinieka karogu, Jūsu karogs automātiski velkas augšā. Brīdī, kad Jūsu karogs atrodas vismaz 3 metrus augstāk, kā pretinieka karogs, Jums ir jāizmanto rācijas zvanīšanas poga, lai sūtītu signālu centrālei. Kad šis signāls ir nosūtīts, Jūsu komanda sāk pelnīt uzvaras laiku. Kad pretinieks augšā uzceļ savu karogu, un nosūta signālu centrālei, Jūsu uzvaras laika skaitīšana tiek apturēta, un sākas pretinieka uzvaras laika skaitīšana. Kad atskan uzdevuma beigu signāls, komanda, kura ir sakrājusi lielāku uzvaras laiku, tiek atzīta par uzvarētājiem.

Call Now Button