Jurista  pienākums ir  būt kompetentam, lai risinātu ikvienu Jums svarīgu jautājumu. Ar Jums strādās labākie speciālisti un juristi, kas savā ikdienā saskaras ar visdažādākajiem finanšu jautājumiem, parādu piedziņu un uzņēmējdarbību.

Jurists ABC savā profesionālajā darbībā uzsver individuālu pieeju katram klientam. Ņemot vērā uzņēmumā esošo juristu lielo darba pieredzi, mūsu juristi zina, ka katram tiesiskajam procesam neder viena un tā pati iepriekš izstrādāta darbības shēma.

Mūsu juristi darbojas kā starpnieki starp Jums un uzņēmumu, ar kuru sadarbojaties. Mēs, kā labākie konsultanti, veidojam tiltu starp klientu un debitoru, lai nolīdzinātu parādus un tai pat laikā saglabātu labas attiecības starp iesaistītajām pusēm.

Mūsu juristi atrisināsim Jūsu problēmu tik ātri, cik to atļauj Latvijas tiesu sistēma.

Labs jurists – tas ir kvalificēts cilvēks, kuram ir  zināšanas jurisprudencē jeb tiesību zinātnēs. Lai kļūtu par juristu Latvijā  , nepieciešamas studēt 5 gadus.   Mūsu juristus raksturo spējas rast individuālus risinājumus ne tikai zināšanas jurisprudencē.

Jurists ABC ir pieredzes bagāts uzņēmums, kas specializējas tieslietās un parādu piedziņā. Uzņēmums sniedz visa veida juridiskās konsultācijas, atbalsta biznesa projektu izstrādē un īstenošanā, lai projekti būtu juridiski korekti, kā arī līgumu izstrādē. Tāpat mūsu juristi veic tiesvedības procesu vadību un pārstāv gan uzņēmumus, gan privātpersonas.

Call Now Button