Uzdevums ir 15 minūšu ilgs.

Vācieši spēli sāk 4. atdzimšanas būdā, Krievi spēli sāk 5.atdzimšanas būdā. Vidū, starp abām komandām atrodas Baznīca, kurā atrodas rācija. Jūsu uzdevums ir ieņemt un nosargāt baznīcu, jo spēles 14 minūtē atskanēs rācijas zvans, un komanda, kura pirmā atbildēs uz šo zvanu, identificējot sevi (Vācietis/Krievs), tiks atzīta par uzvarētājiem.

Call Now Button